>>
SEARCH >>
EN
>>
<<

ANNOUNCEMENTS

FILTER ANNOUNCEMENTS

DATE
  FROM:
  TO:
  EX: 1/30/2012
KEYWORD
 
  >> Search art tactic
>> Confirm subscribe
2016.02.04 Thu, by
Utopias/Heterotopia—Wuzhen International Contemporary Art Exhibition

[press release]

Head Curator: Feng Boyi
Curators: Wang Xiaosong, Liu Gang
Curatorial Assistants: Lu Xin, Zhang Fan, Miao Yu, Ian Yang, Chen Minghua, Sun Zhiyong

Artists: Marina Abramovic, Ai Weiwei, Araki Nobuyoshi, Chen Zhiguang, Cheng Dapeng, Choe U-Ram, Richard Deacon, Olafur Eliasson, Ann Hamilton, Oliver Herring, Damien Hirst, Florentijn Hofman, Studio Job, Kishio Suga, John Körmeling, Lai Chih-Sheng, Antti Laitinen, Jaffa Lam, Li Binyuan, Li Songsong, Maya Lin, Liu Jianhua, Mao Tongqiang, Miao Xiaochun, Martin Parr, Peng Wei, Finnbogi Pétursson, Pinaree Sanpitak,, Roman Signer, Kiki Smith, Song Dong, Sui Jianguo, Bill Viola, Weng Yunpeng, Wu Junyong, Xiang Jing, Xu Bing,Xu Zhongmin, Yin Xiuzhen, Zhang Dali