Venue
Address

T:
W:
Opening Hours
Director
Contact Person

>> See map

DRAWING POGO, Taikang Space, Beijing

Artists: Dong Dawei, Dong Jing, Jin Ningning, Li Weiyi, Liao Guohe, Lin Aojie, Liu Ding, Nabuqi, Song Ta, Ye Funa, Zhang Da, Zhang Miao
Curator: Zhou Yi / Artistic Director: Tang Xin

画破狗

  • 画破狗

    画破狗