Venue
Address

T:
W:
Opening Hours
Director
Contact Person

>> See map

Night Raids

Night Raids

the group exhibition Night Strike by young artists is one of the Road Roller project. This exhibition is another hit of the post-90s artists. In the shroud of night, strike is their attitude, with fresh conceptions and passionate heat bursting out in the space.

Curator: Wang Man

Artists(listed in no particular order)
Chen Jie, ChenFang Junyi, Guo Bo, Gao Chao, Han Siyuan, Hu Yikuan, Hu Weiyi, Huang Yean, Huan Lei
, Ji Jiaqing, Li Ji, Li Wenqian, Li Xudong, Niu Langyi, Sun Ming, Tan Bin, Wang Darui, Wang Haocheng, Wang Jialun, Wang Man, Wang Qiang, Ya Xin, Xia Jie, Xia Yunfei, Xu Renfei, Xu Yiming, Yan Keke, Yu Shuhang, Zhang Chen, Zhou Junru, Zhu Wenjing, Yang Yafei , Li Ziran

Art-Ba-Ba Mobile Space—“Road roller”project

  • art-ba-ba -- Night Raids

    art-ba-ba -- Night Raids