>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
2013.11.07 Thu, by Translated by: 梁舒涵
Rubell Collection Announces Exhibition of 28 Chinese Artists’ Work in December

It has just been announced that the Rubell Family Collection/Contemporary Arts Foundation based in Miami, Florida will hold an exhibition entitled “28 Chinese” at their private museum from December 4, 2013 – August 1, 2014. The exhibition is a product of the Rubells’ five research trips to China between 2001 and 2012. A fully illustrated and bilingual catalogue with text from the artists will accompany the exhibition. All works in the exhibition are from the permanent collection.
The following artists will participate in the exhibition: Ai Weiwei, Chen Wei, Chen Zhou, Fang Lu, He Xiangyu, Hu Qingyan, Hu Xiangqian, Huang Ran, Huang Yongping, Lan Zhenghui, Li Ming, Li Ran, Li Shurui, Li Songsong, Li Zhanyang, Liu Chuang, Liu Wei, Qiu Zhijie, Shang Yixin, Wang Guangle, Wang Xingwei, Xie Molin, Xu Zhen, Yan Xing, Zhang Enli, Zhang Huan, Zhao Yao and Zhu Jinshi.

Li Shurui, “Inner Rainbow”, acrylic on canvas,180 x 240 cm, 2011
李姝睿, “室内彩虹”, 布面丙烯, 180 x 240 cm, 2011