>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
AroundSpace Gallery
Address
408, Jiang Chuan Building, No.294 Si Chuan Rd. 200002, Shanghai, China
Telephone
021 3305 0100 / +86 138 0174 3061
Opening Hours
Tuesday to Sunday 11am - 6:30pm
Director
Jeff Zou
Email
aroundspace@gmail.com (Ming ming)

>> Go to website

>> See map

AroundSpace Gallery

Artists represented:
Han Feng 韩锋
Liang Binbin 梁彬彬
Zhang Xiang xi 张湘溪
Lu Chun sheng 陆春生
Shan Fei ming 单飞鸣
Lu Yuan min 陆元敏
Dong Wen Sheng 董文胜
Zhang Xiao 张晓
TACA 塔可
You Li 游莉
Maleonn 马良
Alexandre Joly 艾利克斯
Ding Bei li 丁蓓莉
Dou Rong jun 窦荣军
Chen Qiang 陈墙
Chai Yi ming 柴一茗
Ni You yu 倪有鱼
Tang Shu 汤曙
Yilan Yuan 袁绮兰
EB Hu 胡一毕
Guo Hong wei 郭鸿蔚
Zeng Li 曾力
Chang He 常河
Cao Yuan ming 曹原铭
Xiang Qing hua 向庆华
David Demers 戴维