>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
Ausin Tung
Address
164 High Street Prahran 3181 Melbourne Australia
Telephone
+61 3 9521 1929
Opening Hours
Tuesday-Sunday, 11am-7pm
Director
Yashian Schauble
Email
Tahlia Jolly tahlia@ausintunggallery.com

>> Go to website

>> See map

Ausin Tung

Artists represented:
Zhang Bojun
Yang Dawei
Wu Daxin
Chonggang Du
Hu Genhua
Chen Hangfeng
Pu Jie
Lu Jun
Wu Junyong
Fang Kai
John McRae
Cindy Ng
Shen Shaomin
You Si
Wang Tiande
Zhao Weidong
Gao Weigang
Chen Wenling
Miao Xiaochun
Gao Xiaowu
Feng Yan
William Yang
Chai Yiming
Yuan Jia
Ji Wenyu & Zhu Weibing