>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
Magician Space(魔金石空间)
Address
798 East Road, 798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100105(北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街 100015)
Telephone
+86 10 5840 5117 / 5978 9635
Opening Hours
Tuesday-Sunday 10:30am-6:30pm周二至周日10:30 - 18:30(周一休息)
Director
Qu Kejie
Email
info@magician-space.com

>> Go to website

>> See map

Magician Space

Artists include: Bai Yiluo, Gao Weigang, Bestue Vives, He An, Hu Liu, Hu Yun, Keren Cytter, Liao Guohe, Lian Dongya, Li Ran, Liu Zhuoquan, Pan Honggand and Hu Youchen, Qin Jin, Wang Zhongjie, Yu Bogong, Wu Xiaojun.