>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
Other Gallery
Address
50 Moganshan Road, Building 9, Shanghai
Telephone
+86 21 3353.2273
Opening Hours
11am - 6 pm
Director
Huang Ye
Email
galleryother.sh@gmail.com

>> Go to website

>> See map

Other Gallery, Shanghai

Artists include:
Carlos Motta
Oreet Ashery
S & P Stanikas
Wojtek Ulrich
Zhou Wendou
Gordon Cheung
Lu Lei
Sun Yao
Jin Yangping
Gao Shan
Chris Jordan
Xue Song
Chen Qiang
Shahram Entekhabi
Aaajiao
Zhang Yu
Martin Klimas

Also a gallery in Beijing