Venue
UCCA
Address
798 Art District, No. 4 Jiuxianqiao Lu Chaoyang District, Beijing, China 100015
T: +86 10 5780 0200
W: http://ucca.org.cn/
Opening Hours
星期二至星期日 10点-19点Tuesday - Sunday, 10am-7pm
Director
Philip Tinari 田霏宇
Contact Person
winnie.hu@ucca.org.cn

>> See map

UCCA Center of Contemporary Art(UCCA)

UCCA Center of Contemporary Art
Spread over three factory chambers built in the early 1950s to Bauhaus-influenced designs, UCCA’s spaces maintain traces of their industrial past. Fully renovated by architects Jean-Michel Wilmotte and Qingyun Ma in 2007, it is a space capable of hosting international exhibitions of the highest caliber.

Artists include:
Chen Zhen
Chu Juexiaozu
Ding Yi
Geng Jianyi
Gu Wenda
Gu Dexin
Huang Yongping
Li Shan
Liu Zhenggang
Lv Shengzhong
Mao Xuhui
Pan Dehai
Shen Yuan
Shu Qun
Song Haidong
Sun Liang
Wang Guangyi
Wang Yi
Wang Youshen
Wei Guangqing
Lawrence Weiner
Wu Shanzhuan
Xia Xiaowan
Xiamen Dada
Xiao Lu
Xin Keduxiaozu
Xu Bing
Yang Jiecang
Yu Youhan
Zhang Peili
Zhang Xiaogang