>>
搜索 >>
EN
>>
<<
>> randian 《燃点》艺术网站  >> 关注+燃点  >>

展览搜索

城市
 
日期
 
 
 
 
 
  从:
  至:
  日期格式: 1/30/2012
关键字
 
  >> 搜索展览
>> 确认订阅
地点
Red Town
日期
2012.09.29 Saturday - 2012.10.29 Monday
Opening Exhibition
09/29/2012 20:00
地址
570 Huaihai Xi Lu, near Kaixuan Lu, 200052
电话
+86 21 6281 7382
开放时间
负责人
电子邮件

>> 访问网页链接

>> 见地图

Culture Shanghai
A Return Oriented Towards The Future
[新闻稿]

Curator: Wu Liang

Group exhibition with Barbara Piatti , Bian Pingshan, Chai Yiming, Chen Yifei, Chen Junde, Chen Xinmao, Chen Qiang, Chen Baoyi, Cheng Tsaitung, Ding Liren, Ding Yi, Fan Jiman, Fan Elun, Fan Zhongming, Fang Lijun, Gong Jianqing, Guan Zilan, Guan Liang, Han Feng, Han Dong, He Yang, He Saibang, Hong Lei, Hu Jianping, Huang Yuanqing, Jiao Zhenyu, Li Chaoshi, Li Shan, Li Zhongsheng, Liao Lu, Lin Fengmian, Liu Haisu, Mao Yan, Min Xiwen, Ni Yide, Pan Yuliang, Pan Wei, Pan Xi, Pang Xunqin, Pei Jing, Qin Yifeng, Qiu Di, Qu Fengguo, Shen Fan, Shi Yong, Su Xiaobo, Sun Liang, Tang Yunyu, Wang Jiyuan, Wang Jieyin, Wang Xiangming, Wang Tiande, Wang Qin, Wo Xinghua, Wu Yiming, Wu Dayu, Xia Yang, Xia Xiaowan, Xiang Qinghua, Xiao Yu, Xiao Haichun, Xu Fuhou, Xue Song, Yan Wenliang, Yang Hui, Yang Qiuren, Ye Fang, Yin Xiong, Yu Youhan, Zhang Chongren, Zhang Jianjun, Zhou Bichu, Zhou Changjiang, Zhou Chunya, Zhu Qizhan, Zhu Yamei, Zhu Ying.