Venue
PIFO Gallery (偏锋新艺术空间)
Address
B-11, 798 Art Area, No.2 Jiuxianqiao Rd, Chaoyang District, 100015, Beijing(北京市朝阳区酒仙桥路798艺术区2号路B-11
)
T: +86 1590 1495 950 / +86 10 5978 9562
W: http://www.pifo.cn/
Opening Hours
Opening hour: Tuesday – Sunday 10:00 – 18:00 (Closed on Monday)
Director
WANG Xinyou, YANG Dayu
Contact Person
info@pifo.cn

>> See map

偏锋新艺术空间

Artists represented:
Cao Hui
Xiong Yu
Liu Zhiyi
Fan Mingzheng
Kang Haitao
Wu Haizhou
Zhang Xuerui
Liu Wentao
Huang Yang
Jiang Huajun
Wang Chuan
Liang Quan
Wu Di
Li Hongjun
Huang Jia

  • 偏锋新艺术空间外观

    偏锋新艺术空间外观