Venue
Address

T:
W:
Opening Hours
Director
Contact Person

>> See map

Culture Shanghai

Curator: Wu Liang

Group exhibition with Barbara Piatti , Bian Pingshan, Chai Yiming, Chen Yifei, Chen Junde, Chen Xinmao, Chen Qiang, Chen Baoyi, Cheng Tsaitung, Ding Liren, Ding Yi, Fan Jiman, Fan Elun, Fan Zhongming, Fang Lijun, Gong Jianqing, Guan Zilan, Guan Liang, Han Feng, Han Dong, He Yang, He Saibang, Hong Lei, Hu Jianping, Huang Yuanqing, Jiao Zhenyu, Li Chaoshi, Li Shan, Li Zhongsheng, Liao Lu, Lin Fengmian, Liu Haisu, Mao Yan, Min Xiwen, Ni Yide, Pan Yuliang, Pan Wei, Pan Xi, Pang Xunqin, Pei Jing, Qin Yifeng, Qiu Di, Qu Fengguo, Shen Fan, Shi Yong, Su Xiaobo, Sun Liang, Tang Yunyu, Wang Jiyuan, Wang Jieyin, Wang Xiangming, Wang Tiande, Wang Qin, Wo Xinghua, Wu Yiming, Wu Dayu, Xia Yang, Xia Xiaowan, Xiang Qinghua, Xiao Yu, Xiao Haichun, Xu Fuhou, Xue Song, Yan Wenliang, Yang Hui, Yang Qiuren, Ye Fang, Yin Xiong, Yu Youhan, Zhang Chongren, Zhang Jianjun, Zhou Bichu, Zhou Changjiang, Zhou Chunya, Zhu Qizhan, Zhu Yamei, Zhu Ying.

 • events12_0929redtown_01

  events12_0929redtown_01

 • events12_0929redtown_02

  events12_0929redtown_02

 • events12_0929redtown_03

  events12_0929redtown_03

 • events12_0929redtown_04

  events12_0929redtown_04

 • events12_0929redtown_05

  events12_0929redtown_05

 • events12_0929redtown_06

  events12_0929redtown_06

 • events12_0929redtown_07

  events12_0929redtown_07

 • events12_0929redtown_08

  events12_0929redtown_08

 • events12_0929redtown_09

  events12_0929redtown_09

 • events12_0929redtown_10

  events12_0929redtown_10

 • events12_0929redtown_11

  events12_0929redtown_11

 • events12_0929redtown_12

  events12_0929redtown_12

 • events12_0929redtown_13

  events12_0929redtown_13

 • events12_0929redtown_14

  events12_0929redtown_14

 • events12_0929redtown_15

  events12_0929redtown_15

 • events12_0929redtown_16

  events12_0929redtown_16

 • events12_0929redtown_17

  events12_0929redtown_17

 • events12_0929redtown_18

  events12_0929redtown_18

 • events12_0929redtown_19

  events12_0929redtown_19

 • events12_0929redtown_20

  events12_0929redtown_20

 • events12_0929redtown_21

  events12_0929redtown_21

 • events12_0929redtown_22

  events12_0929redtown_22

 • events12_0929redtown_23

  events12_0929redtown_23

 • events12_0929redtown_24

  events12_0929redtown_24

 • events12_0929redtown_25

  events12_0929redtown_25

 • events12_0929redtown_26

  events12_0929redtown_26

 • events12_0929redtown_27

  events12_0929redtown_27

 • events12_0929redtown_28

  events12_0929redtown_28

 • events12_0929redtown_29

  events12_0929redtown_29

 • events12_0929redtown_30

  events12_0929redtown_30

 • events12_0929redtown_31

  events12_0929redtown_31

 • events12_0929redtown_32

  events12_0929redtown_32

 • events12_0929redtown_33

  events12_0929redtown_33

 • events12_0929redtown_34

  events12_0929redtown_34

 • events12_0929redtown_35

  events12_0929redtown_35

 • events12_0929redtown_36

  events12_0929redtown_36

 • events12_0929redtown_37

  events12_0929redtown_37

 • events12_0929redtown_38

  events12_0929redtown_38

 • events12_0929redtown_39

  events12_0929redtown_39

 • events12_0929redtown_40

  events12_0929redtown_40

 • events12_0929redtown_41

  events12_0929redtown_41

 • events12_0929redtown_42

  events12_0929redtown_42

 • events12_0929redtown_43

  events12_0929redtown_43

 • events12_0929redtown_44

  events12_0929redtown_44

 • events12_0929redtown_45

  events12_0929redtown_45

 • events12_0929redtown_46

  events12_0929redtown_46

 • events12_0929redtown_47

  events12_0929redtown_47