Venue
Address

T:
W:
Opening Hours
Director
Contact Person

>> See map

“Humanistic Nature and Society (Shan-shui, 山水) – An Insight into the Future”

Initiator:Dai Zhikang
Curator:Wong Shun-kit

Humanistic Nature and Society (Shan-shui, 山水) – An Insight into the Future
Collateral Event of the 56th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia, China Tour Exhibition | Shanghai
A Project Supported by China National Arts Fund
4F, Shanghai Himalayas Museum
Artists:( alphabetical order)
Chen Bochong, Gao Shiqiang, He Haixia,Hu Xiangcheng, Lee Mealee(Korea, Ma Yansong, Ni Weihua, Wang Nanming, Wang Jiuliang, Xie Shichen, Yangjiang Group(Zheng Guogu, Chen Zaiyan, Sun Qinglin), Yang Yongliang, Yuan Shun

Humanistic Nature and Society – A Peoples Biography
3F, Shanghai Himalayas Museum
Artists:( alphabetical order)
Arata Isozaki, Bing yi, Bai Xueshi,Chen Qiji,Chen Linxiang, Feng Zikai, Fei Xinwo, Gao Lei, Gu Yuan, Guan Shanyue, Huang Binhong, Huang Junbi, Huang Chunyao, Huang Qiuyuan, Huang Shanshou, Huang Miaozi + Yu Feng, Jin Le, Jin Shengxi, Lou Shibai, Lan Zhenghui, Li Bo+ Zhang Yong, Li Yifan, *LLND(Laurent Lettree & Nathalie Delpech Aka), Luo Zhijian + Zhang Qingyi, Ni Mogeng, Pan Xiaoling, Qian Songyan, Qin Feng, Qu Yan, Song Di, Tan Dun, Tao Yiqing, Tong Yankui, Wang Lin, Wang Wenji, Wang Suncang, Wu Yifeng, Xie Zhiliu, Xu Yan, Yuan Songnian, Yu Zicai, Yuan Jiang, Yang Qian, Zhou Huaimin, Zheng Mukang, Zhang Mingming, Zhang Xiaotong, Zou Cao, Zhang Jin, Zhang Daqian, Zhu Qizhan

Architecture Part:Reconstructing Utopia Curator:Ye Cheng
Chris Precht + Sun Dayong, Dai Pu, Feng Feifei, Gao Yuan, Guo Jinda, Han Mengyao + Jacopo Abbate + Martina Mitrovic, He Jianxiang+Jiang Ying, Joanne Chen, Just open Architecture, Li Danfeng+Zhou Jianjia, Mu Wei+ Alain Renk, Shuhei AOYAMA, Ruan Wentao+Liu Zhenyu, Shi Gang, Shi Yang, Wang Wei, Wang Zigeng, Ye Cheng, Ye Min + Blasco Grande Ivan, Zhang Jiyuan +Bu Xiaojun, Zhao Wei

  • 民间山水电子邀请

    民间山水电子邀请