>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
Beijing Commune
Address
798 Art District 4 Jiuxianqiao Road Chaoyang District Beijing 100015
Telephone
+86 10 8456 2862
Opening Hours
Tues-Sat, 10am-6pm
Director
Lu Jingjing
Email
info@beijingcommune.com

>> Go to website

>> See map

Beijing Commune

Artists include:
Hai Bo
Hu Xiaoxiao
Liang Yuanwei
Li Yousong
Ma Qiusha
Tang Hui
Xiao Yu
Yang Shaobin
Xie Molin
Zhang Dali
Hong Hao
Hu Xiaoyuan
Liu Jianhua
Lu Yang
Polit-Sheer-Form-Office (PSFO)
Wang Guagle
Yuan Yuan
Yin Xiuzhen
Zhao Bandi
Hong Lei
Huang Yuxing
Liu Wei
Ma Liuming
Song Dong
Wang Qingsong
Yue Minjun
Yin Zhaoyang
Zhao Yao
Zhang Xiaogang
Zhang Dali