>>
SEARCH >>
EN
>>
<<
Venue
Platform China (Hong Kong)
Address
Unit 601, Phase 1, Chaiwan Industrial City, 60 Wing Tai Road Chai Wan, Hong Kong
Telephone
+852 2523 8893
Opening Hours
By Appointment - Office Hours Tuesday-Saturday 10-6pm
Director
Claudia Albertini
Email
hk.platformchina@gmail.com

>> Go to website

>> See map

Platform China (Hong Kong)

Artists represented:
Aniwar
Bi Jianye
Huang Liang
Jia Aili
Jin Shan
Li Ming
Ma Ke
Pei Li
Qi Wenzhang
Qin Qi
Shi Jinsong
Song Yuanyuan
Sun Xun
Wang Gongxin
Xiao Bo
Xu Ruotao
Zhang Yexing
Zhou Yilun